Predikaren

av Maja

5:6
”Mitt i alla drömmar, all tomhet, alla ord: Frukta Gud”