Påsk

av Maja

jesus_at_tomb.jpg 

16.  Jesus sade till henne: ”Maria!”  Då vände hon sig om och sade
      till honom på hebreiska: ”R a b b u n i!” (det betyder mästare).

 

Annonser