Färöarna var…

av Maja

Dricker mig ögonen fulla

av hav denna morgon

och lever.

En krusande skälvande

silverdans

av vågor i en vik av sjön

skall blänka i mitt minne tills

mörkret fallit på

 Christian Matras, färöisk diktare

(jag förstod honom)

Annonser