En gåta:

av Maja

”Vad är meningen med
att sätta oss samman av stoft och tomrum
för att sedan låta oss falla sönder
som om vi aldrig hade existerat?”

Livets gåta formulerad av Peter Nilsson.