Tystnadens park

av Maja

Och sen, en vacker mild kväll var allting färdigt.

Det var oåterkalleligen färdigt och hemulen greps ett ögonblick av fulländningens vemod.

De hade tänt lyktorna och stod och betraktade sitt verk.

I den stora mörka träden glimmade spegelglas, silver och guld, allt stod färdigt och väntande – dammarna, båtarna, tunnlarna, rutschkanan, saftståndet, gungorna, pilkastningen, klätterträden, äppelträden…

Sätt i gång, sa hemulen. Men kom ihåg att det här är inte ett nöjesfält, det är tystnadens park.

Från sida 96 ur ”Det osynliga barnet” av Tove Jansson.
Annonser