Noll

av Maja

Den allmänna kunskapen ökade drastiskt i väst ungefär på 1200-talet. Exempelvis utvecklades räknesystemet; matematikern Leonardo Fibonacci införde det arabiska siffersystemet vilket ledde till mer avancerade tekniska konstruktioner och så vidare. Men det verkligt intressanta är att siffran noll introducerades till européerna, vilken mottogs med skepsis, förståligen. Det är liksom något som symboliserar ingenting. Minst sagt revolutionerande och fascinerande.

Annonser