Människosyn

av Maja

Fyra förslag på hur mycket ett människoliv är värt:
Förslag 1
4,3 miljoner (enligt Vägverket 1988).
Om man trodde att man kunde rädda en människas liv genom att bygga en bro (el. liknande), så ansågs det lönsamt om investeringen inte kostade mer än 4,3 miljoner.
Förslag 2
Ca 1 miljon
När svenska medicinska specialister började med fosterdiagnostik under 1970-talet var det tre typer av fördelar som lyftes fram. Fosterdiagnostiken sågs som något önskvärt därför att den kunde användas till att:
1) förbättra den genetiska rådgivningen,
2) förebygga sjukdomar och skador,
3) minska framtida vårdkostnader.
En summa som nämnts är 1 miljons besparing för samhället per aborterat, handikappat foster, beroende på vilken typ av handikapp fostret hade och den beräknade vårdkostnaden för barnet.
Förslag 3
Några miljoner.
Hår-800 kr, hornhinna-32000 kr, hjärta 150000 kr, hud 400 kr/kv.dm, lever 1 miljon.
Beroende på vilken del av människokroppen som kan transplanteras till eller användas av andra människor och de kostnader som detta medför så kan man beräkna ett ungefärligt värde till ett par miljoner.
Förslag 4
Ca 50 kronor
Om vi räknar på människans beståndsdelar så blir summan ca 50 kronor.
Människan består av:
Järn, som räcker till 1 st. spik
Socker, ca 7 teskedar
Kalk, som räcker till en liten trädgårdstäppa på ca 3 x 3 meter
Fosfor, räcker till 2 200 tändstickor
Fett, som räcker till 7 tvålar
Magnesium: räcker till 1 tsk salt
Pottaska, räcker till att spränga någonting litet
= 50 kronor