Kväkare

av Maja

om du är

o Gud

tusen röster

ropar till mig inifrån mig själv

och utifrån mig själv

att du är – så måste det vara

den översvallande frikostigheten

den fullkomliga friheten

den omisstänksamma kärleken

Annonser