Forever and ever, amen.

av Maja

Vi börjar varje dag med att be tillsammans. Vi läser bibeltexter ur en katolsk mässbok; en text från Gamla Testamentet, en psalm och en evangelietext. Vi är tysta. Vi ber för vår kommunitet, våra kvinnor och för de fattiga och ensamma, till sist ber vi Vår Fader. Det är en bra start.

Each day begins with morning prayer at the Farm. We read from the Missal; sections of text from the Old Testament, a psalm and from the Gospels. And then we pray for our community, our ladies and the destituted, poor and lonely. I can’t think of a better way to start.

Annonser