Gleaning

av Maja

Soptunnor är annars en av källorna för vårt matliga intag här på Farmen. Nu på sommaren är det ju inte den bästa säsongen (maten håller sig bättre när det är kyligt ute, man får passa sig) men under resten av året är dumpstringen mer frekvent. Under sommarmånaderna har vi besökt en stor frukt- och grönsaksmarknad några gånger där många små frukthandlare gör sina inköp. Där hittar vi mycket som duger att äta efter en noggrann rensning och avtvättning. Jag har inget emot att äta mat som legat bland skräp (så länge det är ok förstås), jag avskyr själv att slänga mat och rester… delvis beror det på ren snålhet i mitt fall. På Farmen tänker man mer på den ekonomiska aspekten (gratis mat!), vi skulle inte ha råd att köpa maten till de 14 personer som ingår i vårt hushåll, och även på vilket fruktansvärt slöseri det är med all ätbart som slängs. Det är väl bra att nån tar vara på det liksom. Att hämta mat från soptunnor kallas på svenska för att dumpstra, här säger vi oftast dumpster diving. Jag tycker dock att gleaning är en vackrare benämning för fenomenet, hämtat från 3 mos 23:22. ”When you reap the harvest of your land, do not reap to the very edges of your field or gather the gleanings of your harvest. Leave them for the poor and the alien. I am the LORD your God.”

Annonser