Glädje

av Maja

”Med denna bön: <<Tillkomme ditt rike>> , ville Jesus hjälpa människor att längta sig fram till ett bättre liv. Profeterna hade antytt en <<Herrens dag>> som skulle gå upp över jorden, med salighet under sina vingar. Med Jesus var denna <<saliga dag>> kommen till människorna. Han stod nu levande bland dem,  med gudslivets skönhet i människogestalt, fattbart och tillgängligt för alla. <<O, att du visste, och det i denna dag, vad din frid tillhör>>. Han ville säga: O, att du visste att detta liv som talar i mina ord och lever i mina handlingar och som går fram som en ström genom min själ, o, att du visste att det är ditt liv. O, att du visste hur fjärran från ditt sanna väsen och verklig lycka du lever. O, att du förstode att ditt liv är att förlåta i stället för att hämnas, att giva i stället för att taga. Och att du kunde se att det är ditt liv detta att vandra i sanning och rättfärdighet, befriad från lögnens och orättfärdighetens tryck. Om du ändå kunde ana att kärlek, mildhet, godhet och barmhärtighet höra hemma i ditt sanna väsen och att du kunde se hur hårdhet, ondska och hjärtlöshet innerst inne är främmande för din själ. —

Det var Jesus menade att människorna skulle fatta och förstå hans budskap.”

Osv. Ur en predikan av David Petander.

Annonser