Guds rike

av Maja

Varför det är ett hål i mitt hjärta, och hur det kan fyllas.

No romance, hålet handlar om mitt livs förälskelse GUDS RIKE. Och endast gudsriket i all sin fullkomlighet, härlighet, kommer en dag täppa till alla sprickor. För evigt. Amen.

Men redan nu har jag en längtan, en vision och ett hopp att få uppleva detta. Jag längtar efter gemenskap. Min vision är en mindre grupp människor som lever nära varandra och ger sitt liv till Kristus sju dagar i veckan. Genom att tjäna varandra, i uppbyggelse, i fostran, delandet av orden och brödet, livets bröd, och genom att tjäna de som behöver bli tjänade. Människor som är vittnen om Sanningen och faktiskt verkligen ger upp ALLT, inte bara sjunger om att de vill göra det. En grupp människor som ser bortom system och strukturer, med kreativitetens och kärlekens ögon. Människor som spikat fast kors på sina ryggar, som får utstå hat och ”dårskap!” – för Jesus Kristus skull. I denna gemenskap betyder pengar, ägodelar eller status egentligen ingenting. Och där tackar vi ständigt Gud för nåden att få vara hens barn. Dansande. Jag har ett bubblande hopp om att detta skulle kunna vara ett salt för världen – ett helt annat alternativ. Jag tror det är möjligt.

Men jag är inte där nu, och den vetskapen värker så förbannat.