Enkel livsstil som ett uttryck för icke-våld??

av Maja

You were born a white man in mid-twentieth century industrial America. You came into the world armed to the teeth with an arsenal of weapons. The weapons of privilege, racial privilege, sexual privilege, economic privilege. You wanna be a pacifist, it’s not just giving up guns and knives and clubs and fists and angry words, but giving up the weapons of privilege, and going into the world completely disarmed. ”
Ammon Hennacy, as recalled by Utah Phillips in a conversation about anarchism and pacifism, via fuckyeah, christian radicalism!.

Är delande med andra och att leva enkelt grundläggande för ett icke-våldsligt liv? Att nångång säga stopp inte mer, och dela med sig av det man har. Helt enkelt. Svårt.

Annonser