Ett virus

av Maja

Som börjar som något litet. En tanke, en vision, en person.

Men sedan tar över hela systemet.

Under ett par dagar upplevde vi Guds Rike – fredsriket – där på närkeslätten. Vi kan inte hålla fast i det. Jag ville stanna där, så. Men det går inte att hålla kvar – just nu. Tillfälligt fick vi vara där, nu har vi blickat ut över det utlovade landet. Tillsammans kan vi skapa sådana fri zoner. Lovad vare DU som har uppenbarat Dig för oss. Låt Din vilja ske.

Annonser