We need to make the kind of society, where it is easier for people to be good

av Maja

Eftersom det är kyrkornas globala vecka, med fokus på migration och främlingskap, och eftersom jag precis läst på om Catholic Workers grundare Peter Maurin kommer det framöver en liten följetong om hans idéer om en bättre värld. Jag hoppas det ska vara givande läsning.

Tillsammans med Dorothy Day grundade Peter Maurin alltså Catholic Worker 1933. Det hela började som en tidning som skrevs och trycktes i Dorothys kök. Man riktade sig till katoliker som sökte efter en alternativ lösning på samhällets sociala problem. Rörelsen växte, utan plan eller organisation. Den finns kvar än idag, med drygt 200 kommuniteter, främst i USA. Det huvudsakliga fokuset ligger på gästfrihet, pacifism, kristet motstånd, the works of Mercy utifrån Matt 25, frivillig fattigdom, personalism etc. Jag har själv levt i en CW-kommunitet som stod i Maurins tradition. Det kan ni läsa om här (en genväg till Maurins förverkligade vision skulle man kunna säga..). Om Day var den stora entrepenören i CW, var Maurin hjärnan bakom. Han var en självlärd intellektuell vars skola var gatan och ”Union Square” och han delade gärna med sig av sina tankar och filosofier till var och en som var intresserad av att lyssna. Hans enkla liv i fattigdom, utan familj, tillät honom att ägna mycket tid åt bön och reflektion.

Allt tar sin början i idéerna, menade Maurin. Dessa är väsentliga för all förändring, och de ska alltid riktas mot Hoppet. Själv hade han många konkreta idéer om hur ”revolutionen” skulle fungera i praktiken; visionen som hade växt fram inom Maurin var att grunda ett framtida samhälle, en social ordning ingjuten i det kristna evangeliets grundläggande värderingar. Det skulle bli ett samhälle där det skulle vara enklare för människor att vara goda. Ett sådant liv, ville han påminna, är möjligt. Maurin kallade sin vision ”Green Revolution”.

Annonser