Hjärtats revolution

av Maja

Det krävdes först och främst en vision för hur detta samhälle skulle se ut, sedan ett program med konstruktiva steg som förverkligade denna plan i det egna livet. Det handlade om en personalistisk revolution som började i var och ens insikt om att inta en aktiv roll i historien. Att bara klaga eller kritisera räcker inte, man måste själv arbete för en förändring.

Viktigt för Maurin var att denna gröna revolution inte trycktes på utifrån utan började i var och en. Han försökte påverka andra genom att sprida sina idéer och tankar och predika hoppfulla budskap om att något bättre faktiskt är möjligt. Varje människa måste ta personligt ansvar i historien. Gemenskapen bygger på frivillighet och omvändelse.

Min poäng är att vi måste ta personligt ansvar… För världens 40 milj flyktingar. Enligt Maurin, för jag lever då inte upp till dessa ord. Men det känns ändå så himla viktigt att betona.

Annonser