Hela livets liturgi

av Maja

Men det här är inga nya tankar, varken i samhället eller inom den kristna traditionen. Peter Maurin står i en tradition som sträcker sig långt tillbaka. Han sökte rötterna i den tidiga kyrkan vars osjälviska omsorg fick människor att yttra ”se hur de älskar varandra!”. Några av hans föregångare är de katolska helgonen. Han älskade St.Benediktus och en utgångspunkt för Maurins tankar var benediktinernas ”Ora et labora” – arbete och bön i samhörighet. Detta var enligt Maurin den ideala kopplingen mellan det religiösa och det ekonomiska livet. Maurin tog även efter St.Franciskus ideal om ett liv i självvald fattigdom. En annan föregångare är medeltidens iriska munkrörelse, där man levde ett liv där andlighet, studier och kroppsarbete var integrerade. Peter Maurins universitet var en korrelation mellan djup tankeverksamhet, diskussion och studier, tillsammans med bön och tillbedjan, odling av jorden, gemenskap och gästfrihet. Såhär såg de tre centrala delarna i de agronomiska kommuniteterna ut:

  • Cult – stod för liturgin i livet: bön och tillbedjan.
  • Culture – tillsammans skulle man fördjupa sig intellektuellt genom diskussion och studier.
  • Cultivation – handlade om odlingen av jorden, arbetet. Maurin la stor vikt vid det manuella arbetet. Han menade att akademiker också borde arbeta med händerna, och att kroppsarbetare också borde studera, arbeta med hjärnan. Då skulle båda grupperna må bättre.

Dessa skulle fungera i växelverkan och beroende av varandra. Ingenting fick ta överhanden utan det skulle finnas en balans mellan dem.

Ingen kunde anklaga Maurin för att inte leva som han lärde. Till idéen om den gröna revolutionen kom tanken om gästfrihetshusen där människor i nöd skulle få nåd. Här skulle man erbjuda, förutom sängplats och värme, en möjlighet för arbetslösa att sysselsätta sig och de okunniga att lära sig något nytt. I CW vände man sig särskilt till fattiga och förtryckta, främst utifrån medlidande och en medvetenhet om sina egna privilegier men även utifrån respekten för de utsatta som grundades på att det var Kristus utvalda (Matt 25). Man såg Kristus i dem.

Annonser