Låt mig få komma med ljuset

av Maja

jag vill bringa kärlek där hatet råder
jag vill bringa förståelse där orätt har begåtts
jag vill bringa sanning där villfarelse råder
etc. jag vill det.

och inte jag – utan Gud i mig.

jag läste en krönika i dn där det står ”det är nog lika bra att vi inte klär ut våra döttrar till kristna martyrer mer än en gång om året”. oj. Att det var så provocerande med martyriet har jag inte insett. Mitt ”favoritbibelord” är trots allt ”jag har blivit korsfäst med Kristus, men jag lever, fast inte längre jag själv det är Kristus som lever i mig”.

det är det vackraste och sannaste jag kan tänka mig.

här har ni idealisering av självuppoffring, ja självutplåning närmast.
men jag kan inte tänka mig någon av konsekvens än denna om vi följer efter en Gud som blivit inkarnerad, ödmjukhetens Herre. god jul.

Franciskus, ett favoritvittne

Annonser