Kom ihåg, o människa att du är stoft

av Maja

I den urkristna traditionen att fasta finns rikedom och liv för alla som vill att få..!
Fastan är en beredelsetid, vakande och försakande – renande inför Kristi kröning i ödmjukhet och lidande – må vi då se honom sådan som han är. må våra hjärtan vara redo. Fastan är en tid då vi kan öva oss på att fokus i våra är Gud, som vakar över omständigheterna, istället för att fokusera på omständigheterna. Vi avstår från våra egna behov till förmån för vår nästa och den övriga skapelsen.

Idag är askonsdagen som inleder 40 dagars fasta inför påsken. syftet med askonsdagen är att rannsaka sig själv inför fastetiden, att se synder i sitt eget liv och omvända sig från dessa. detta kan symboliskt ske genom att man målar ett kors av aska i pannan. jag tänker att man målar sina synder svarta; om de istället hålls fördolda kan de inte lämnas och få förlåtelse för. men det finns säkert fler betydelser av askan också, t.ex påminnelsen om vårt mänskliga (”vi är stoft och skuggor”). Ingen dag kunde känts mer angelägen, dagen efter att ännu en massdeporation skett till Irak från Sverige (och hur polisen vill satsa stora resurser på att att genomföra dessa!), och Sverige slår nytt rekord i vapenexport och kan fortsätta titulera sig världsledande samtidigt som striderna fortsätter att döda i Syrien etc. det går åt skogen.

Delta i fastan och förbered en väg för Herren! Jag tipsar gärna om ekumeniska kommunitetens fasteblogg där inlägg publiceras på alla kyrkans fastedagar.

ett gammalt men fortfarande fantastiskt initiativ från kristen underjord