Jag kan inte

av Maja

Alltid när man frågar mig:
Kan Ni inte spela?
svarar jag: Spela, nej,
jag kan inte spela!
Men inom mig leker det djärva melodier,
stråkars vin och orglars brus, stolta symfonier.

Alltid när man frågar mig:
Månntro Ni kan måla?
svarar jag: Måla, nej,
jag kan inte måla!
Men mitt hjärta är ett rum fullt av akvareller,
oljedukar, etsningar, läckraste pasteller.

Alltid när man frågar mig:
Nog kan Ni väl sjunga?
svarar jag: Sjunga, nej,
inte kan jag sjunga!
Ändå blästrar i  mitt bröst tungt en sångarlunga
och jag lever fullt och helt först när jag får
sjunga.

Av poeten och prästen Nils Bolander,  fast den handlar också om mig.