En lärjunges förmån

av Maja

Ett av de bästa råden jag tagit till mig är från min vän Jonas: att gå mer. Ja att till och med välja gå framför cykla (tycker mycket om att cykla). Vandrandet gör mig närvarande. Jag får tömma mig. bearbeta, låta tankarna komma, och gå. lämna och ta emot. Jag blir renad. Genom att gå blir resan målet, inte bara medlet. David Petander var en vandrarpredikant, som jag tillbringar mycket tid med för tillfället, pga c-uppsats. Varje nytt besöksmål omgärdades av flera mils vandring, som varade minst ett par dagar. Detta av den anledning att han såg vandring som en lärjunges förmån. Tänk på det ni.

Annonser