Det är synd att inte dansa

av Maja

Eller med Augustinus, kyrkofaderns, ord:

Jag älskar dansen
för den befriar människan
knyter den sorgsna till gemenskap

Jag älskar dansen
som främjar sundhet
klarhet i tanken
och en rörlig själ

Dans är förvandlingen av rum och tid
för människorna som ständigt är i fara
att förfalla ensidigt
till tanke vilja och känsla

Jag älskar dansen
o, människa lär dig dansa
för annars vet änglarna i himlen
inte vad de skall gör med dig

En plats för glädje befrielse och dans är musikfestivalen Frizon, i år med temat KROPPEN. Brabrabra.

Annonser