Voluntary poverty

av Maja

det är inte fattigdomsromantik.
det är ett försök till gensvar på en kallelse.
det är bibliskt (t.ex  matt 19:16-21, apg 2:45).
jag har goda förutsättningar (student, ensamstående, smålänning).
det är fasta – avstå från vårt eget, för andra (jes 58).
det är en konsekvens av förföljelse och pilgrimsskap.
att vara Kristi lärjunge handlar inte främst om att ge något utan om att ta emot något.
det är ett försök till ett gensvar på ropen från världens nöd.
det är en del av en icke-våldslig livsstil.
det är sann solidaritet, dela någons villkor.
det är synd att leva på någon annans bekostnad – men i vårt ekonomiska system är det omöjligt. skulle vara enklare för en kamel att ta sig igenom ett nålsöga. vi lever på bekostnad av naturen, djuren och andra människor (framför allt dem vi aldrig kommer att träffa).
helgon, kyrkofäder&kyrkomödrar och apostlarna var inte främmande för fattigdom, utan tvärtom.
det är en träning för oss i att lita på Guds försyn och kärlek, och att vi behöver varandra – jag skulle ju inte klara mig ekonomiskt just nu om det inte vore för andra, som sagt. tack för den lektionen om nåd, beroende och osjälvständighet Gud.
det är att skala bort, och försaka, för att finna kärnan – den djupaste glädjen, friheten och sanningen.
be för att fler ska älska fattigdomen. ”saliga de fattiga” var det Jesus som sa, inte jag.


det är mycket mer. fyll gärna på med egna tankar.

Annonser