Internet och verkligheten

av Maja

Jag funderar en del på internet och verkligheten, vad internet gör med oss och hur viktigt det får vara. Är det inte bara ett stort slöseri med tid?! För vilken skillnad gör det? Från informationskonsumtion utan riktning eller mål, Herre, bevara oss! Så här skriver Göran Sahlberg i senaste numret av NOD, från Dagen.

I en av Lukasevangeliets skildringar berättas om hur Jesus anländer per båt till trakterna av Gergesa. Mot honom kommer en naken man som lever på distans, utanför samhället (”bland gravarna”). Han är, enligt texten, ”besatt”. Det visar sig att demonens namn egentligen är många namn ”Legion” (många) och att detta ”poly-noma” okroppsliga medvetande strävar efter att inkarnera sig i verkliga, fysiska kroppar.

För en samtida läsare är denna berättelse antagligen så problematiskt ”magisk” och ”otidsenlig” att det är lätt att förbise att den utöver allting annat är en berättelse om befrielse. En människa befrias från det överskott av innebörder som fått grepp över henne och skickas hem till en gemenskap där hennes berättelse om verkligheten måste underkastas en autentisk dialog, IRL (in real life). Med andra ord, en levd, reflekterande, varaktig och förpliktande gemenskap. I den fortsatta kristna reflektionen kom denna gemenskap ofta att få bilden av just en stad. Med Augustinus ord ”en gemenskap av förnuftiga varelser som håller samman i en gemensam enighet om de ting de älskar”.

Maja & facebook (tydligen finns det massa sånahär web-cambilder på min dator där jag likgiltigt stirrar på skärmen hehe)

Annonser