Det finns ingen plats

av Maja

för att vara cool i Kristus. Ingen alls. Kyrkan är de korsfästas gemenskap.
Men det finns plats för dig och din törst, så välkommen!

Teckning av Julia Wingård på Loppisateljen

Annonser