Kristi kärlek tvingar

av Maja

Så ska jag då svara lite kort på varför jag har flyttat hit till klostret för att arbeta med dessa Guds minsta. Helgeandssystrarnas motto är ”Kristi kärlek tvingar”. (Detta påminner mig om Catholic Worker farms ”love in all sincerity”). Vår kallelse är att ha hjärtat hos Gud och handen hos vår nästa. Gud är en och på samma sätt är den kristnes tro & liv/gärningar/vardag ett och samma. Några vägledande citat inför mitt beslut som jag samlat i min anteckningsbok (utan att alltid refera, sorry!):

1. ”Det som renar människan på ett mycket genomgripande sätt är att leva i verkligheten, att sluta upp med att drömma om illusoriska fomer av självförverkligande.” (Gissar att detta är Sr Sofie OP).

2. ”The purest form of generosity is attention.” (Simone Weil)

3. ”Det outhärdliga som världen deltar i. Jag kan inte sluta tänka på det.” (Bodil Malmsten)

4. ”En helig radikalism är sammanvävd med en bottenlös barmhärtighet.” (Frank Mangs)

5. ”The mystery of the poor is that they are Jesus, and what we do for them we do for him.” (Dorothy Day)

6. ”Jesus kallar oss att följa en väg som kan tyckas absurd. Det ser ut som raka motsatsen till det som verkar gott, denna kallelse att lida. Det verkar löjligt att gå med på att möta sin egen smärta. Men om vi är villiga följa Jesus ändå in i döden kommer vi att upptäcka att vi kan stå upp till ett nytt liv med honom”. (Gissar Sr Sofie O.P igen). Nej tillvaron här är långtifrån plågsam. Men jag möter lidande och utblottas för det på ett helt annat sätt än när jag bodde i Örebro.

5. ”Allt kristet liv innebär trohet mot en personlig kallelse som man ständigt måste försöka förstå allt bättre”. ”Istället för att odla vår unikhet (eller illusionen om den), eller fundera på vad det egentligen är man är bra på, är det för den kristna människan helt tillräckligt att fundera på hur man kan bli mer kärleksfull, få ett djupare hopp och en starkare tro, och därmed tjäna kyrkan med att bli en del i hennes strävan i att likna Jesus.” (Sista citatet är Patrik Hagman)

6. Mitt liv är konstruerat på detta, uppbyggt av en naiv förtröstan på en Gud som är KÄRLEK och som råder. Jag måste pröva om det håller.

Syster Marianne på besök i fängelset i Malmö. Mannen är en flykting från Bangladesh som ska utvisas från Sverige. Syster Marianne ger honom den sista trösten som medmänniska efter det att han har försökt ta sitt liv. Foto: Thomas Löfqvist, (via Victor Egerbo)

Annonser