I begynnelsen skapade Gud veganen

av Maja

edenJag håller med om att det här inte är ett argument som väger över (typ som att ”vi måste vara nakna eftersom de första människorna beskrivs som nakna”. Dessutom läser jag inte Bibelns skapelseberättelse bokstavligt) men det kan ändå vara intressant att kika närmare på hur Bibeln återger de ursprungliga kostråden, för de finns faktiskt, givna direkt från Gud, och hur relationen mellan människan och djuren beskrivs. Då kör vi..! Låt oss blicka bakåt, ända till världens begynnelse….

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord, och allt var GOTT. När skapelsen återges i Bibelns första kapitel beskrivs världen som ett tänkt idealtillstånd – något gott. Som en del av skapelsen skapar Gud av någon outgrundlig anledning också djuren (man bara: varför?). På den femte dagen säger Gud:

”vattnet ska vimla av levande varelser, och fåglar ska flyga över jorden, under himlavalvet.” Gud skapade de stora havsdjuren och alla olika arter av levande varelser som vattnet myllrar och vimlar av och alla olika arter av fåglar. Och Gud såg att det var gott. Gud välsignade dom och sa
”var fruktsamma och föröka er och uppfyll sjöar och hav. Och på jorden ska fåglarna föröka sig.”

på den sjätte dagen sa Gud: ”Jorden ska frambringa olika arter av levande varelser: boskap, kräldjur och vilda djur av olika arter”. Och det blev så. Gud gjorde de olika arterna av vilda djur, boskap och markens kräldjur. Och Gud såg att det var gott.” (1 mos 1:20-25)

Sedan skapar Gud människan, det mänskliga djuret. Människan är unik, för hon är Guds avbild. Som en del av denna speciella roll sätts människan i ett särskild position över allt annat skapat, som ett vittne om Guds roll över människan. Gud förklarar för människan hur hon ska förhålla sig till djuren (1 mos 1:26-28): människan ska härska över djuren. Gud ger även förordningar om vad människan ska äta i paradiset. I bibeltexten uttrycks alltså människans ursprungliga matvanor. Gud säger:

”Jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frö i sin frukt; detta ska ni ha att äta.” (1 mos 1:29)

I början var alltså människan enligt Bibeln vegan.. likaså djuren. Och detta var mycket gott. Den välvillige härskaren, den som är en avbild av Gud, misshandlar inte, dödar inte och äter inte upp sina undersåtar utan visar omsorg om dem.

…Men sen gick det fel!! Som vi vet – människor valde att vända sig bort från Gud.

SOLENT: Biblical scenes as aerial photosSkapelsen har vänt sig bort från Gud och står i motsättning mot Guds vilja. Storyn är ungefär såhär: som en följd av människans val sprider sig orätt och synder över världen. Gud bestämmer sig för att låta en stor flod göra allt nytt. När vattnet sjunkit undan säger Gud till de överlevande människorna – nu får ni äta kött, ni älskade usla människor. Vi prövar igen.

Människorna hade inte klarat att leva i enlighet med Guds ursprungliga vilja, därför får de nya förordningar. Men som en påminnelse om att djuren tillhör Gud får människan inte äta deras blod. Blodet betraktades nämligen som en symbol för livet och detta tillhör Gud. Gud ändrar sig för att människorna har förstockade hjärtan, men från början var det inte så. Hur är det då för oss som tillhör det nya förbundet, inte bara Noa-förbundet, utan Kristus-förbundet. Svaret kommer i följande blogginlägg..!

Annonser