Vattenrik

av Maja

Underbara Etty Hillesum sa om sitt inre: ”Det finns verkligen en djup brunn inne i mig. Och i den bor Gud. Ibland är också jag där. Men alltför ofta blockeras brunnen av stenar och grus, och Gud är begraven inunder. Då måste han grävas fram igen.” Jesaja säger om fastan att om vi utför den rätta och behagande fastan ska resultatet bli en människa som är ”en vattenrik trädgård, en oas där vattnet aldrig sinar” (Jes 58:11). Bilderna i de bibliska berättelserna av vatten som strömmar fram där det tycks omöjligt, tröstar mig som få andra, och fastan kan nog bli en tid då vi kan rensa våra egna källsprång och bereda vägen för det som tycks blockerat inom oss. Därför är min bön ”gör den hårda klippan till ett källsprång av levande vatten.” 

Annonser